SPONSORLUK KOŞULLARI

Başvurunuzu göndererek, sponsorluk kullanım koşullarını ve şartlarını anlamış ve kabul etmiş olursunuz.

Katılım

Öncelikle sponsorluk başvuru formu eksiksiz doldurdurulmalıdır. Ondan sonra sponsorluk başvurunuz değerlendirilme sürecine alınır. Kabul edilirseniz eğer Phoenix tarafından sponsorluk başlatılmış ve burada belirtilen sponsorluk kullanım koşullarına tabi tutulduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Bu sponsorluk programındaki amaç, Phoenix ürünlerinin yasalara uygun şekilde reklam ve tanıtımının yapılması ve verilen hizmetin sonucunda belirli bir karşılığın taraflarca kabul edilmesidir.

Sponsorluk Sorumlulukları

Phoenix ürünlerini potansiyel ve var olan müşteriler için e-posta pazarlama ve anti-spam yasaları dahil olmak üzere tüm yasalara uygun bir şekilde reklam ve tanıtımının yapılacağını bilerek sponsorluk kullanımına izin vermektedir. Phoenix her türlü potansiyel ve var olan müşteriyi kabul etme ve red etme hakkına sahiptir.

Sponsorluk anlaşmasını karşı taraf ya da Phoenix her hangi bir zamanda gerekçe vermeksizin sonlandırabilir. Sadece sponsorluk anlaşması dahilinde olunan zamanlarda ödeme yapılabilir. Phoenix, sponsorluk programı şartlarını veya hizmet politikasını bildirmeden değiştirme hakkına sahiptir.

Sponsorluk İlişkisi

Phoenix doğrudan olan ya da olmayan zararlara sebep olacak ilişkiden sorumlu tutulamaz ve sorumluluğu karşı tarafa ödenmiş tutarı aşamaz. Phoenix kasıtlı ya da kasıtsız hiçbir şekilde sponsorluk programına garanti vermez. Ek olarak, Phoenix bu programın hiçbir şekilde bölünemeyeceği ya da hatasız çalışacağı garantisini vermez. Phoenix doğacak herhangi bir hata ya da bölünmeye karşı sorumlu tutulamaz.

Phoenix Türkiye Cumhuriyeti’nde olup Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yürütülen bir Türk markasıdır.
Firma adı:

Zümrüdü Anka Bilişim Teknolojileri Yazılım Donanım San. Tic. Ltd. Şti.

Firma adresi:Birlik Mahallesi 450. Cadde Anı Apt. 15/7 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE 06610

İletişim maili:destek@phoenix.com.tr

Sponsorluk Feshi

Sponsorluk talebi ve durumu herhangi bir nedenle durdurulabilir ya da sponsorluğa son verilebilir. Aşağıdaki nedenler ile kalmamakla beraber sponsorluk fesih nedenleri belirtilmiştir.

  • Fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek
  • Phoenix’in geçerli bulduğu diğer sebepler
  • Uygunsuz reklamcılık (yalnış iddialar, yanıltıcı linkler)
  • Yasalara aykırı içeriği olan web sitelerinde reklam yapılması
  • Yasalara aykırı spamleme (toplu e-posta atma, toplu haber bülteni yayınlama, vs.)

Sponsorluk Linki

Karşı taraf web sitesinde, kanallarında ve e-posta listesinde hem yazı hemde grafik olarak Phoenix’e link verebilir. Yukarıdaki koşullara uyulduğu sürece reklam grafik yada yazıları kendi kendine hazırlayabilir ya da gerekli malzemeleri Phoenix yayın kitinden tedarik edebilir.

Sponsorluk Takibi

Potansiyel ya da var olan müşterilerden biri sponsorluk linkine tıkladığı zaman karşı tarafa özel tarayıcı çerezi aktif olacaktır. Ayrıca, potansiyel ya da var olan müşteri kullanıcı adı da karşı taraf ile ilişkilendirilerek Phoenix veri tabanında tutulacaktır. Potansiyel ya da var olan müşteri ürün satın aldığı zaman Phoenix kod parçacığı tarayıcı çerezi ve kullanıcı adına göre kimin müşterisi olduğuna karar verip hesaplamasını yapacaktır.

Ödeme Koşulları

Ödeme yapılabilmesi için verilen hizmet karşılığında makbuz, fatura vs. kesilmesi gerekmektedir. Fatura veya makbuz kesilemediği takdirde Phoenix ödeme yapmayı red etme hakkına sahiptir.

Phoenix sisteminde ödemeler her hafta Cuma günü yapılır. Eğer Cuma günü iş günü değilse, takip eden ilk iş gününde ödemeler tanımlı banka hesabına aktarılır.

Yükümlülük

Phoenix, dolaylı ya da hatalı sponsorluk link hasarlarına karşı (kayıp komisyon, kayıp referans, kayıp ziyaretçi vs.), veritabanı dosya kayıplarına karşı, ya da herhangi bir kasıtlı hasardan oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir. Phoenix kasıtlı ya da kasıtsız hiçbir şekilde sponsorluk programına garanti vermez. Ek olarak, Phoenix bu programın hiçbir şekilde bölünemeyeceği ya da hatasız olarak çalışacağı garantisini vermez. Phoenix doğacak herhangi bir hata ya da bölünmeye karşı sorumlu tutulamaz.

Başvurunuzu göndererek, sponsorluk kullanım koşullarını ve şartlarını anlamış ve kabul etmiş olursunuz.